24Tou
2019
0
P_20190523_171859

Voisiko olla toisin? -apurahan vuoden 2019 saajat on valittu

Voisiko olla toisin? -apuraha on varhaiskasvatuksen projekteihin, kokeiluihin ja kehittämishankkeisiin vapaan kasvun hengessä suunnattu apuraha. Sen perustaja on Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry, jonka perustama päiväkoti Pakilan Lastenpaikka teki 1970 – 2017 uraa uurtavaa työtä varhaiskasvatuksen ja sen kehittämisen saralla. Apurahan jakoa hallinnoi Ebeneser-säätiö. Apuraha jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sen jälkeen joka vuosi.

Ebeneser-säätiön hallitus päätti vuonna 2019 jakaa apurahan kahdelle hakijalle työryhmineen, helsinkiläiselle Vironniemen päiväkodille ja hämeenlinnalaiselle Kutalan päiväkodille, molemmille 2000 euroa.

Laboratoriosta päiväkodiksi

”Laboratoriosta päiväkodiksi” on hämeenlinnalaisen Kutalan päiväkodin, Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden sekä visuaalisia taiteita opettavan Aimo-koulun oppilaiden yhteinen oppimisympäristöä kehittävä projekti. Tavoitteena on luoda yhteistyössä lasten, vanhempien ja opiskelijoiden kanssa multisensorinen tila, jota päiväkodin lisäksi voivat hyödyntää lähialueen toimijat. Hanketta dokumentoidaan osana pedagogista arviointia päiväkodissa, opiskelijoiden tekeminä opinnäytetöinä ja Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen oman blogin ”Satakielen siivin” välityksellä.

Arvioijat pitävät Laboratoriosta päiväkodiksi -hankkeen vahvuutena omatoimisuutta, lasten osallistumista, yhteiskehittämisen otetta ja yhteisöllisen tilan tarjoamista useille toimijoille. Hankkeessa painotetaan yhteistyötä keskikokoisen kaupungin sisällä lähialueiden toimijoiden kanssa ajatuksella ”kylä kaupungissa”. Innovatiivista hankkeessa on multisensorisen tilan luominen, joka houkuttelee leikkimään, rauhoittumaan ja tutkimaan.

Minulla on asiaa – Mitä sananvapaus lapselle on ja miten saamme lapset käyttämään oikeuttaan

”Minulla on asiaa – Mitä sananvapaus lapselle on ja miten saamme lapset käyttämään oikeuttaan” on helsinkiläisen päiväkoti Vironniemen ja siellä toimivan kannatusyhdistyksen sekä taiteilijoiden yhteinen projekti. Hankkeen tavoitteena on lapsen oikeus ilmaista itseään eri tavoin muun muassa lapsille suunnatuissa räppi- ja julistepajoissa. Tavoitteena on lisätä lapsen kuulemista, heidän ajattelustaan kiinnostumista ja sen kunnioittamista. Vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle järjestetään filosofiapajoja, joiden tavoitteena on keskustelutaitojen parantuminen ajatuksella ”Puhutaan lapsen kanssa, ei lapselle”. Hanke huipentuu kirjasto Oodissa pidettävään yhteiseen juhlaan.

Hakemus on innovatiivinen käsitellessään lasten ja aikuisten välisiä keskusteluja ja filosofista pohdintaa. Projektissa työskennellään erilaisten ilmaisumuotojen kanssa, erityisesti sanataiteen, kuvataiteen ja tanssin keinoin. Hanke on ajankohtainen ja tärkeä avaus tämän päivän maailmassa.

 

Kuvassa apurahan saajat yhdessä Ebeneser-säätiön ja Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry:n edustajien kanssa.