28Hel
2019
0
voisiko_olla_toisin_pink

VOISIKO OLLA TOISIN? -APURAHAHAKU ON NYT AUKI 1.-31.3.2019!

Apurahaa voivat hakea työryhmät, päiväkodit, taiteilijat tai vanhempainyhdistykset käytännön hankkeisiin tai projekteihin jonkun seuraavan kriteerin mukaisesti:

Lapsilähtöisyys – hanke tekee tai tutkii toimintaa, jonka fokuksessa on lasten osallisuus ja päiväkoti lasten omana paikkana

Kulttuuri ja leikki keskiössä – hanke voi liittyä lasten kanssa tehtävään projektiin, esimerkiksi taiteelliseen työhön

Yhdessä tekeminen – hanke avaa ja laajentaa päiväkotia alueen toimijana, perheiden, lasten ja kaikkien asukkaiden yhteiseksi kohtaamisen ja tekemisen paikaksi.

Apurahan perustaja on Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry, jonka perustama päiväkoti Pakilan Lastenpaikka teki 1970 – 2017 uraa uurtavaa työtä varhaiskasvatuksen ja sen kehittämisen saralla. Pakilan Lastenpaikka perustettiin tarpeesta kehittää opetusta ja kasvatusta lasta kuunnellen, pohjalla vaikutti A.S.Neillin Summerhill-koulun ideologia vapaasta kasvatuksesta.

Vuosikymmenien aikana Pakilan Lastenpaikassa toteutettiin yhteisöllistä, lapsilähtöistä, kulttuurin ja leikin täyttämää varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa. Kiireettömyys, avoimuus, luova joustavuus ja yhdessä tekeminen olivat toiminnan kulmakiviä. Vuonna 2017 Pakilan Lastenpaikka siirtyi Helsingin Kaupungille.

Apuraha jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sen jälkeen joka vuosi. Hakuaika on 1. – 31.maaliskuuta.
Haussa huomioidaan vain määräajan sisällä tulleet hakemukset.

Suuruudeltaan apuraha on 4 000 € ja se voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle.

Apurahan saajan tulee toimittaa kirjallinen ja kuvallinen selvitys hankkeesta ja sen vaikutuksista vuoden sisällä apurahan saamisesta. Selvitykset julkaistaan Ebeneser-säätiön internet-sivuilla, jotta hankkeista olisi iloa kaikille varhaiskasvatuksen kehittäjille. Apurahan saajalle annetaan mahdollisuus olla vaikuttamassa seuraavaa valintaa tehtäessä.

Apurahalomakkeen löydät tästä:

Voisiko olla toisin? -apurahalomake word-tiedostona

Voisiko olla toisin? -apurahalomake pdf-tiedostona

Lomakkeessa kysytään mm. hankkeen tai projektin tavoitteita ja miten ne vastaavat hakukriteereihin sekä työsuunnitelmaa ja aikataulua, miten hankkeen toteutusta dokumentoidaan ja miten hankkeen tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Hakemukseen tulee liittää 1-2 sivun (A4) työsuunnitelma, joka sisältää budjetin.

Apurahahakemukset toimitetaan Ebeneser-säätiöön hakijan harkinnan mukaan joko postitse (Ebeneser-säätiö / Taina Sillanpää, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki) kirjattuna tai perusmaksulla tai sähköpostitse suojattuna tai tavallisena (taina.sillanpaa(at)ebeneser.fi). Vastaanottajan sähköposti on suojattu.

Apurahanhakijoilta kerätään vain apurahapäätöksen teon kannalta välttämättömät henkilötiedot. Apurahan maksamiseen tarvittavat tiedot (henkilötunnus ja tilinumero) pyydetään apurahansaajalta erikseen vasta valintapäätöksen jälkeen. Tutustu tarkemmin Ebeneser-säätiön apurahahakuihin liittyvään tietosuojaselosteeseen tästä.

 

Lisätietoja hakuun liittyen: taina.sillanpaa(at)ebeneser.fi