Belägenhet

Kontakt Info

Instruktioner för barngrupper och andra exkursionsdeltagare

Gå från Sörnäs metrostation ca 150 meter längs Helsingegatan mot Åstorget. Barnträdgårdsmuseet finns i det stora gula stenhuset som är omgärdat av ett staket. På husets vägg står med stora bokstäver ”Lasten hyväksi, För barnens väl”. Huset har fyra våningar, källare och vind samt många fönster. Stig in genom den lilla porten: från porten till ytterdörren är det ungefär 20 steg. Bredvid ytterdörren finns stora blomkrukor. Öppna dörren, gå till andra ändan av gången och ring på dörrklockan till 3:e våningen. Museiguiden tar emot er grupp.

När du klätt av dig ytterkläderna leder guiden dig till det rum i nedre våningen där utställningen börjar. Guiden berättar för dig om huset och vad som finns i museet. Du klär dig i arbetsrock eller förkläde och går upp till tredje våningen till den gamla barnträdgården. Du får göra sådana uppgifter som barnen i barnträdgården har gjort. Du får leka med djur, bygga något av stora och små klossar, trä pärlor, höra sagor, leka i lekstugan, snurra på 24 olika snurror och snickra.