aino_ja_jonni

Barnträdgårdsmuseet

Barnträdgårdsmuseet som upprätthålls av Ebeneserstiftelsen ligger i Sörnäs i Helsingfors. I museet kan man bekanta sig med verksamheten i Ebenesers barnträdgård under hundra års tid. I barnträdgårdens stora sal finns det plats för bygg och lek. Det finns mycket att undersöka och göra för både barn och vuxna i museet. 

Öppethållning

Onsdagar12 - 18 pm

Museet är öppet onsdagar kl. 12-18 och andra dagar för grupper enligt överenskommelse. Museet är öppet också lördagar kl. 10-13 ungefär en gång i månaden. 

Inträdesavgifter

Inträdesavgift 4 euro, studerande och pensionärer 2 euro. Barn under 16 år gratis.

För daghemsgrupper ordnas en guidad tur på museet som räcker ungefär 1 1/2 timme. Museet tar emot högst 12 barn åt gången. Pris 15 euro / barngrupp tillsammans med vuxna.

För studerandegrupper från läroanstalter ordnas guidade turer på museet under vilka man konkret bekantar sig med småbarnsfostran i Finland, barnträdgårdsarbetet samt Ebenesers barnträdgårds historia. Längd ungefär 1 1/2 timme och pris 2 euro / person + guidning 25 euro.

Också andra vuxengrupper är välkomna!

Museibutik

Museibutiken är öppen under museets öppethållningstider. I museibutiken kan du köpa böcker om barnträdgårdsarbetets historia, kort samt påtarbeten och klossar.