Kuukausiaiheiden pohjana ovat kelpo kodissa varsinkin maalaiskodissa esiintyvät askareet. – – käytännöllisiin askareihin liittyvät n.s. fröbeliläiset askareet: palikoista rakentaminen, – – paperitaitokset, ompelu paperille – – jolloin lapsille valmistetaan tilaisuus toistaa leikin muodossa samat työt, joiden käytännölliseen suoritukseen he saivat aikaisemmin ottaa osaa. Kuukausiaiheeseen tutustuminen täydennetään laulujen, kuvien ja kertomusten avulla. – Ebeneserkoti, 1923

Kuukausiaiheet