Satamassa lapset ovat nähneet erilaisia aluksia. Hauskalla retkellä oli muuan lapsiparvi, kun se pääsi ’Sigrid-tädin’ ja muutamien seminaarioppilaitten kanssa ostamaan perunoita virolaisveneistä. Jo matkalla nähtiin ja koettiin moninaista. Ja suuret purjeveneet, ne vasta olivat ihmeellisiä, ihan täynnä perunoita! Ebeneserinkin puutarhassa kasvaa kesällä perunaa, jota lapset saavat olla keväällä istuttamassa ja syksyllä korjaamassa.

Ebeneserkoti. Katsaus Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin laitosten 32-vuotiseen toimintaan 1890 – 1922. 1923. Weiling & Göös.