”Kun lastentarhalla paha kyllä ei ole omaa kanalaa tai muutenkaan tilaisuutta pitää kotieläimiä, täytyi lehmän, lampaan tai kanojen ollessa kuukausiaiheena ’lainata’ muutamaksi päivää lehmä, lammas tai jokunen kana, jotka siirrettiin lastentarhaan, missä ne lasten suureksi riemuksi sen pihamaalla laiduntivat tai nokkivat jyviä. Lapset saivat ruokkia ja juottaa niitä, olla katsomassa lypsyä ja ottaa osaa maidon moninaisesta käytöstä johtuviin töihin, vellin keittämiseen, voin ja juuston valmistukseen j. n. e. Lapset ovat saaneet tutustua myös lehmien, lampaitten ja kanojen asumuksiin y. m.”

Ebeneserkoti. Katsaus Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin laitosten 32-vuotiseen toimintaan 1890 – 1922. !923 Weilin & Göös.