Siellä istuvat nuket puhtaissa pukimissaan kärsivällisesti odottamassa. Yksi niistä on jo hyvin vanha. Se oli nukke jo silloin, kun ’Hanna täti’ oli lapsi. Polle ja Rusko odottavat tulevia isäntiään. ’Täti’ jakaa lapsille lelut, jonkun esineen kullekin. Pian on jokainen syventynyt omaan leikkiinsä. Viereisessä huoneessa ovat lapset kasvattajataroppilaitten kanssa talousaskareissa.

Ebeneserkoti. Katsaus Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin laitosten 32-vuotiseen toimintaan 1890 – 1922. 1923. Weilin & Göös.